Hilisõhtune maandumine | Late-night landing


Lennuväli veidi abstraktsemal tasandil. | An airfield in a bit more abstract level.

Eelmine Isa ja poeg | Father and son
Järgmine See rabavalt rabane maa | Mindboggling bogland

Kommenteeri