Kergelt kummaline haav sügisesel põllul | A bit weard wound on the autumn’s field


Ühel sügisesel põllul torkas õhtuvalguses silma kergelt kummaline, otsekui kahest sisselõikest tekkinud pea saja meetri pikkune haav. Selline ta on, see märgiline maa. |  There was bit weard wound on the ground on one field in the autumn evening.

Eelmine Tallinna vanalinn: all-linn ja Toompea | Tallinn's Old City: Lower and Upper Town
Järgmine Nüüd saadaval: septembri taustapilt-kalender | Now available: desktop calendar for September

Kommenteeri