Tag : erinev

Üks on teisel pool | The one, who is on the other side

..ja vaatab teisi üle tee.  | ..and looks others over the road.

Loe edasi