Üks on teisel pool | The one, who is on the other side


..ja vaatab teisi üle tee.  | ..and looks others over the road.

Eelmine Hobumaastik | Horsescape
Järgmine Paadike järvel | A little boat on a lake

2 kommentaari

Kommenteeri